Karijera - Otvorene pozicije

  Referent robno-materijalnog poslovanja

  Glavne odgovornosti:

 • Nabavka standardnih elemenata i čeličnih materijala za potrebe izrade alata za brizganje
 • Nabavka pomoćno-potrošnog materijala i reznog alata za potrebe alatnice
 • Vođenje ažurnog stanja u magacinu standardnih elemenata i čelika
 • Fakturisanje proizvoda i usluga u Sektoru izrade alata
 • Uvoz i izvoz robe i alata, kontakt sa špediterom

Pogledajte uslove konkursa


  Konstruktor pribora i uređaja

  Glavne odgovornosti:

 • Izrada elemenata za kalkulaciju cene koštanja pribora i uređaja za proces montaže
 • Procena potrebnog broja pribora i uređaja za projektovani proces montaže
 • Predlaganje i izrada konstruktivnog rešenja pribora i uređaja
 • Primena osnovnih principa funkcionisanja  korišćenjem mehaničkih, električnih i pneumatskih komponenti
 • Izrada projektnog zadatka za pribore i uređaje koji se izrađuju eksterno kao i komunikacija sa eksternim dobavljačima
 • Konstrukcija pribora i uređaja primenom CAD softvera (CATIA, SolidWorks)
 • Izrada konstrukcijske dokumentacije pribora i uređaja
 • Praćenje zadatih rokova za izradu pribora i uređaja u skladu sa planom realizacije
 • Testiranje izrađenih pribora i uređaja i definisanje potrebnih optimizacija u cilju uspostavljanja serijske proizvodnje

Pogledajte uslove konkursa

Budite deo tima

Ako želite da postanete deo našeg uspešnog tima,
Vašu biografiju možete poslati na mail kadrovi@delete-me.scgm.com