Izrada alata za brizganje

Oblikujemo Vaše ideje

U sopstvenoj, moderno opremljenoj alatnici spremni smo da u veoma kratkom roku izradimo (koristeći standardne elemente i kućišta) kvalitetne i precizne alate koji obezbeđuju visok kvalitet proizvoda u procesu serijske proizvodnje. Koristeći alatne mašine sa CNC upravljanjem, sa kadrom koji poseduje višegodišnja iskustva u alatničarstvu i koristeći savremene CAM tehnologije u mogućnosti smo da izrađujemo alate visokih performansi.

Izrađujemo alate sa i bez toplih ulivnih sistema, sa složenim kinematskim elementima, za jednokomponentno i dvokomponentno brizganje.

Konstrukciju alata radimo samostalno, korišćenjem savremenih CAD software-a i primenom potpune parametrizacije što eventualne izmene čini trenutnim.

U izradi alata koristimo standardne elemente (Meusburger, HASCO, Thermoplay, Synventive i dr.)

  • Konstrukcija i izrada alata za brizganje
  • Optimizacija Vaših alata
  • Održavanje alata