Završen je prvi konkurs ''SCGM idea contest''.
Pobednička originalna ideja biće realizovana u novi SCGM proizvod.

Dobitnici nagrada

1. nagrada

Igor Ajranović
Zdravstvo i farmaceutska industrija

Pametna kutija za lekove je organizovana po lekovima, a ne po danima što je je slučaj sa kutijama koje se danas mogu naći na tržištu. Kalendar terapije je moguće organizovati preko same kutije za lekove ili mobilne aplikacije. Pozadinsko svetlo i zvučni signal na kutiji upozoravaju pacijenta na terapiju.Ukoliko pacijent ne otvori kutiju sa lekovima, osobi koja brine o pacijentu stiže SMS poruka.

2. nagrada

Marko Milanović
Poljoprivreda

Poljoprivredna domaćinstva i danas vode klasičnu ručnu evidenciju produktivnosti krava. Ideja je da se postojeće muzilice dorade modulom (protokomerom) koji bi proizvodio SCGM. Sistem funkcioniše tako sto bi pred mužu bilo kog grla, vlasnik skenirao minđušu (bar kod) životinje mobilnom aplikacijom i potom bi se očitani podaci o litrima pomuženog mleka pridružili tačno tom grlu.Sistem ima mogućnost umrežavanja po klasterima, mlekarama, područjima.

3. nagrada

Stevan Đurović
Dizajn

Sat predstavlja do sada neviđen koncept u prikazivanju vremena. Kazaljke ne postoje, već bi se diodama projektovala svetlost na zidu (podaci o minutama i satima), dok bi se sekunde prikazivale na samom prstenu sata.