Montaža sklopova

Sistemski montirano

U sopstvenom odeljenju za montažu sklopova od plastičnih komponenti koje sami proizvodimo u mogućnosti smo da ponudimo kompletan funkcionalni sklop koji će zadovoljiti sve tehničko-tehnološke karakteristike koji se pred njega postavljaju.

  • ESD - radna mesta za montažu elektronskih komponenti
  • Tampon-štampa na pozicijama od plastičnih masa
  • Ultrazvučno zavarivanje (metal/plastika - plastika - plastika)