Razvoj i konstrukcija

Razvoj i konstrukcija artikala i sklopova od plastičnih masa

Usluga industrijskog dizajna i projektovanja proizvoda u optimalnoj kombinaciji odnosa utrošenog vremena i troškova. Dugogodišnje iskustvo u oblasti prerade plastike, kao i korišćenje modernih softverskih paketa, obezbeđuju da se pri projektovanju proizvoda, pored estetskih zahteva, uvek akcenat stavlja i na tehnologičnost. Primenom snažnih CAE alata u postupku simulacije procesa brizganja se uočavaju potencijalne slabosti dizajna plastičnog artikla i pristupa njegovoj optimizaciji.

Time se, u najvećoj meri, jos u fazi projektovanja, eliminišu mogući problemi u proizvodnji artikala, čime se znatno skraćuje ukupno vreme osvajanja novih proizvoda.

  • Dugogodišnje iskustvo u oblasti prerade plastike
  • Korišćenje modernih programskih paketa za  CAD/CAM