O kompaniji

O kompaniji

Kompanija SCGM d.o.o. je osnovana 2004.g. i nastala je kao rezultat udruživanja iskustva u oblasti dizajna i projektovanja tehničkih proizvoda sa jedne strane i iskustva u projektovanju i izradi alata za brizganje plastike sa druge strane.

Osnivači su imali viziju osnivanja moderne kompanije, koja bi svoju poziciju na tržištu gradila na znanju, opredeljenju ka novim tehnologijama, vrhunskom kvalitetu svojih proizvoda i potpunoj opredeljenosti zahtevima kupaca.

Po strukturi kapitala SCGM doo predstavlja mešovito nemačko-srpsko preduzeće u privatnoj svojini i skoro celokupna delatnost projektovanja i proizvodnje okrenuta je nemačkom tržištu odnosno tržištu Evropske Unije. Kroz saradnju sa brojnim ino-partnerima, naši proizvodi prisutni su u oblasti autoindustrije, medicinske industrije, elektroindustrije, industrije transportnih sistema i dr.

Kompanija SCGM d.o.o. je 2008. uspešno sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 od strane Quality Austria i time se svrstala u red pouzdanih partnera u poslovanju kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Danas SCGM d.o.o. predstavlja uspešno moderno preduzeće sa preko 100 zaposlenih, mahom mladih i stručnih ljudi opredeljeni da svaku Vašu poslovnu ideju dovedu do uspešnog proizvoda na tržištu.


Naše prednosti


Dokumenta